Особливості приймання наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів списку № 1

Для приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1 наказом завідувача аптеки створюється постійна комісія (у складі не менше трьох осіб, у т. ч. за участі уповноваженої особи) під головуванням заступника заві­дувача. При відсутності останнього - комісію очолює завідувач аптеки. Комісія повинна здійснювати суцільні перевірки найменувань, кількості, ваги тощо всіх наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1, що надійшли в аптеку, на відповідність даним, вказаним у рахунках-фактурах.

При прийманні наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку № 1 у вигляді порошків, таблеток чи драже (ангро*) члени комісії повинні мати на увазі, що ці препарати повинні відпускатися лише в опечатаному вигляді. На кожній упаковці має бути етикетка із зазначенням назви аптечного складу, найменування лікарського засобу, номера і дати аналізу, номера і дати фасування та підпису особи, яка фасувала даний препарат. Відпуск вказаних засобів, упакованих безпосередньо в папір чи цело­фан, категорично забороняється.

Результати цих перевірок оформляються письмовими актами відповідної форми, незалежно від наявності чи відсутності розходжень. Акт повинні підписати усі члени комісії, і він повинен зберігатися разом з рахунком-фактурою.

При наявності розходжень у вазі наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1 в масі "ангро" аптека повідомляє про це у день отримання або не пізніше наступного дня телефоном, факсом, телетайпом чи телеграмою.

Претензії на бій ампул, брак (недостатнє наповнення, нечітка маркіровка і т. ін.), термін придатності чи нестачу кількостей тощо повинні бути заявлені в момент отри­мання вказаних засобів.

Як вже було сказано вище, усі лікарські засоби, що поступили в аптеку, облікову­ються уповноваженою особою в "Реєстрі лікарських засобів, які надійшли до суб'єкта господарської діяльності", де вказується:

• номер запису;

• найменування постачальника та номер ліцензії на право здійснювати оптову реалі­зацію;

• номер і дата накладної;

• назва лікарського засобу, його лікарська форма, дата реєстрації та номер реєстра­ційного посвідчення;

• найменування виробника;

• номер серії, номер і дата сертифіката якості виробника;

• кількість одержаних упаковок;

• термін придатності лікарського засобу;

• результат контролю уповноваженої особи.


2668185791544107.html
2668211729968512.html
    PR.RU™