Екзаменаційний білет № А

1. Визначити відмінності в юридичних наслідках оголошення фізичної особи померлою та визнання її безвісно відсутньою

2. Порівняльна характеристика юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права

3. Порядок визначення повноважень представника у законному та добровільному представництві

4. Що таке істотні умови договору та який порядок їх визначення?

5. Визначити загальні умови цивільно-правової відповідальності

Екзаменатор П.І.Б. підпис

Завідувач кафедри П.І.Б. підпис

Схвалено на засіданні кафедри

цивільного та трудового права

/протокол №___ від «__» _______ 200_ р./


Зразок екзаменаційного білета для СТУДЕНТІВ заочної форми навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Кафедра цивільного та трудового права

Навчальна дисципліна: Цивільне право України

Екзаменаційний білет № А

1. Визначити відмінності в юридичних наслідках оголошення фізичної особи померлою та визнання її безвісно відсутньою.

2. Порівняльна характеристика юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

3. Що таке істотні умови договору та який порядок їх визначення?

4. Поняття представництва без повноважень та його юридичні наслідки.

5. Зміст заповіту. Принцип свободи заповіту та його обмеження у вітчизняному праві.

Екзаменатор П.І.Б. підпис

Завідувач кафедри П.І.Б. підпис

Схвалено на засіданні кафедри

цивільного та трудового права

/протокол №___ від «__» _______ 200_ р./


Список рекомендованої літератури

Основні нормативно - правові акти


2673790225350607.html
2673817860786568.html
    PR.RU™