Наповнення або покажчики рівня зрідженого газу.

Усі балони для вибухонебезпечних горючих речовин та шкідливих

Речовин 11го і 21го класів за ГОСТ 12.1.007 повинні мати заглушку на

Боковому штуцері.

На сферичній частині кожного металевого балона повинні бути

Вибиті чітко видимі дані: товарний знак виробника, номер балона,

Маса порожнього балона (кг), дата виготовлення і чергового опосвід1

Чення, робочий і пробний тиск (МПа), ємність балона, клеймо ВТК

Виробника, номер стандарта для балонів ємністю більше 55 л.

Зовнішня поверхня балонів фарбується і на ній наносяться написи

І смуги відповідно до вимог Правил. Зовнішня поверхня балонів для

Негорючих газів фарбується в чорний колір, більшості горючих — чер1

Воний, водню — темно1зелений, ацетилену — білий, нафтогазу —

Сірий, кисню — голубий і т. ін.

Важливим заходом щодо забезпечення безпечної експлуатації

Балонів є проведення їх опосвідчення. Опосвідчення балонів (за

Винятком балонів для ацетилену) включає внутрішній і зовнішній

Огляд, перевірку маси і ємності (для незварних балонів ємністю від 12

До 55 літрів) та гідравлічні випробовування.

Первинне опосвідчення балонів проводиться ВТК підприємства1

Виробника і крім переліченого вище включає пневматичні випробову1

Вання. Дата проведеного і наступного опосвідчення вибивається на

Горловині балона, а результати опосвідчення реєструються у книзі

Реєстрацій. Величина тиску при гідравлічних випробовуваннях

Повинна бути не менша 1,5 робочого, а при пневматичних — рівна

Робочому, при пневматичних випробовуваннях балон занурюється у

Воду.

Повторні опосвідчення балонів проводяться на підприємствах1на1

Повнювачах чи наповнювальних станціях, які мають відповідний доз1

Віл від органів Держнаглядохоронпраці. У разі позитивних результатівОпосвідчення підприємство, яке його проводило, наносить на горлови1

Ні своє клеймо, дату проведеного і наступного опосвідчення і робить

Відповідний запис в журналі випробовувань — згідно з вимогами НД.

Балони для ацетилену проходять первинні пневматичні випробо1

Вування на підприємствах, що заповнюють ці балони пористою

Масою, а періодичні — на ацетилових наповнювальних станціях кожні

Років. Стан пористої маси перевіряється кожні 24 місяці, про що на

Балоні наносяться дати перевірки, клеймо наповнювальної станції,

Клеймо (з зображенням букв Пм) про перевірку і задовільний стан

Пористої маси. Пневматичні випробовування балонів для ацетилену

Проводиться азотом під тиском 3,5 МПа. Результати опосвідчення

Балонів, заносяться до журналу випробовувань.


2676062399486077.html
2676154212590344.html
    PR.RU™